OBLICZ ZWROT PODATKU

Wpisz wartości i oblicz zwrot podatku. Pamiętaj, że wynik podatkowy zależy od dochodów poza Holandią i okresu pracy. Algorytm liczenia jest zgodny z algorytmem kalkulatora urzędowego.

Wybierz walutę w której rozliczałeś dochód zagraniczny

?

Rok podatkowy:

Czy masz współmałżonka?

?

Podaj łączny przychód małżonka:

?

Podaj Twój łączny przychód poza Niemcami:

?

Podaj pozycję 3 z karty Lohnsteuer :

?

Podaj pozycję 4 z karty Lohnsteuer :

?

Podaj pozycję 5 z karty Lohnsteuer :

?

Podaj pozycję 15 z karty Lohnsteuer :

Podaj pozycję 16 z karty Lohnsteuer :

Podaj pozycję 17 z karty Lohnsteuer :

Podaj pozycję 18 z karty Lohnsteuer :

Podaj pozycję 19 z karty Lohnsteuer :

Podaj pozycję 20 z karty Lohnsteuer :

Podaj pozycję 21 z karty Lohnsteuer :

Podaj pozycję 23 z karty Lohnsteuer :

?

Podaj pozycję 25 z karty Lohnsteuer :

?

Podaj łączną kwotę za rok poniesionych kosztów w Euro

?

Wybierz walutę w której rozliczałeś dochód zagraniczny

?

Przychód w Norwegii (NOK)

?

Potrącony podatek:

?

Podaj Twój łączny przychód poza Norwegia

?

Czy ponosiłeś koszty podróży, zawkaterowania, wyżywienia? Jeśli pracodawca zapewniał i pokrywał te koszty zaznacz: NIE

?

Podaj łączny koszt mieszkania w Norwegii:

Podaj ilość podróży do POLSKI (w obie strony)

?

Podaj odległość od miejsca zamieszkania w Polsce do miejsca poby w Norwegii (w km):

?

Ile dni w roku oplacałeś wyżywienie we własnym zakresie (Twój pracodawca nie wypłacał Tobie diety):

Podaj okres zatrudnienia w Norwegii:

?

Czy byłeś ubezpieczony w Polsce i delegowany do Norwegii (druk A1)?

?

Czy chcesz starać się o ulgę 10% (standard fradrag) dla obcokrajowców?

?

Czy jesteś w związku małżeńskim?

?

Podaj dochody małżonka:

?

Wybierz walutę w której rozliczałeś dochód zagraniczny

?

Rok zeznania

Data urodzenia

Czy miałeś druk A1?

?

Czy jesteś zameldowany w Holandii?

?

Data emigracji/imigracji

Data końcowa zameldowania w Holandii

Dochód zagraniczny

?

Czy pobierasz zasiłek dla bezrobotnych (UWV)?

Data rozpoczęcia pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Data zakończenia pobierania zasiłku dla bezrobotnych

UWV - Jaaropgave loon

UWV - Ingehouden loonheffing

Staraj się o dofinansowanie do ubezpieczenia

Data rozpoczęcia starania się o dofinansowanie do ubezpieczenia

Czy masz małżonkę?

Data urodzenia małżonki

Dochód małżonki poza Holandią

?

Czy małżonka była zatrudniona w Holandii?

Czy małżonka miała druk A1?

?

Czy małżonka była zameldowana w Holandii

?

Data emigracji/imigracji małżonki

Data końcowa zameldowania małżonki w Holandii

Czy małżonka stara się o dofinansowanie do ubezpieczenia?

Data rozpoczęcia starania się o dofinansowanie do ubezpieczenia przez małżonki

Czy małżonka pobierała zasiłek dla bezrobotnych (UWV)?

Data rozpoczęcia pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez małżonka

Data zakończenia pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez małżonka

UWV - Jaaropgave loon (małżonka)

UWV - Ingehouden loonheffing (małżonka)

Czy masz dziecko poniżej 12 roku życia

Data urodzenia dziecka

Czy jesteś zameldowany w Holandii z dzieckiem przez minimum 6 miesięcy?

Czy pobierasz zasiłek rodzinny w Holandii?

Data rozpoczęcia zatrudnienia

Data zakończenia zatrudnienia

jaaropgave loon

?

ingehouden loonheffing

?

verrekende arbeidskorting

?

Data rozpoczęcia zatrudnienia małżonki

Data zakończenia zatrudnienia małżonki

jaaropgave loon małżonki

?

ingehouden loonheffing małżonki

?

verrekende arbeidskorting małżonki

?